Center Court

Gemeente Kerkrade werkt aan plannen voor het Center Court Kerkrade, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-) zorg en onderwijs op het Atriumterrein. Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) zijn een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) gepland.

De taak van Janssen Aanneming was om het gehele terrein bouwrijp op te leveren, zodat de aannemer met de bouw kon beginnen.

Uit proefboringen bleek dat het terrein op diverse plekken verontreinigd was. Als gevolg hiervan zijn ongeveer 100.000 kubieke meter grond omgezet, gezeefd en hergebruikt of naar diverse plaatsen afgevoerd. Een immense operatie die wel zeven maanden geduurd heeft en waarbij groot materieel moest worden ingezet.


Recente projecten

Hemelwaterafvoer Tunnelweg
Door de uitbreiding van een parfumfabriek moest de hemelwaterafvoer gescheiden worden van de riolering.
Lees meer over dit project
Center Court
Het gehele Center Court Kerkrade terrein bouwrijp op leveren.
Lees meer over dit project