Transport

Janssen Aanneming is ook actief in het transporteren en leveren van verschillende soorten bulkgoederen en afvalstoffen, denk bijvoorbeeld aan zand, grind of teelaarde of aan containers, materieel en semidiepladertransport.

Ook complexere projecten of klussen die onder tijdsdruk staan, keren wij onze rug niet toe. Door het inzetten van de juiste machines, ervaren machinisten en chauffeurs en vakbekwame uitvoerders, kunnen wij u altijd kwaliteit garanderen.

Alle uitkomende grond- en bouwstoffen, puin, bouw- en sloopafval van onze aangenomen projecten worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Milieugevaarlijke afvalstoffen worden gescheiden afgevoerd naar een recyclingbedrijf goedgekeurd door het ministerie van VROM.

De afgelopen 50 jaar hebben wij de nodige expertise opgebouwd om het transport en de begeleiding van zowel grootschalige als kleinschalige grond- weg- en waterbouwprojecten volledig te verzorgen.