Hemelwaterafvoer Tunnelweg

Door de uitbreiding van parfumfabriek, Next Generation Perfumes, gelegen aan de Tunnelweg in Kerkrade moest de hemelwaterafvoer gescheiden worden van de riolering.

Tijdens de uitvoering werd ook de naastgelegen tennishal op de nieuwe hemelwaterafvoer aangesloten.

Het hemelwater wordt in de nieuwe situatie onder de Tunnelweg doorgeleid, waarna het in een bassin terechtkomt. Het bassin is daarbij heel mooi ingepast in het landschap.


Recente projecten

Center Court
Het gehele Center Court Kerkrade terrein bouwrijp op leveren.
Lees meer over dit project
Hemelwaterafvoer Tunnelweg
Door de uitbreiding van de parfumfabriek, Next Generation Parfumes, moest de hemelwaterafvoer gescheiden worden van de riolering.
Lees meer over dit project
Sloop woningen voor woningvereniging HEEMwonen
In de wijk Oud Nieuwenhagen worden, in opdracht van de woningvereniging HEEMwonen, 24 woningen en 1 bedrijfspand gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw.
Lees meer over dit project